1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Obliczenia wytrzymałościowe

Oczekiwania naszych klientów odnośnie konstrukcji są wysokie. Aby im sprostać i konstruować rozwiązania bezpieczne oraz wytrzymałe stosujemy ich weryfikacje za pomocą obliczeń MES (Metoda Elementów Skończonych). Osobna formą działalności jest optymalizacja konstrukcji już istniejących.Optymalizacja jaką jesteśmy w stanie przeprowadzić ma zazwyczaj na celu redukcję masy, a co za tym idzie kosztów zarówno wytworzenia jak i eksploatacji.

Zadania jakie wykonujemy w zakresie obliczeń wytrzymałościowych:
  • wyznaczanie naprężeń z obciążeń statycznych
  • analiza modalna - obliczenia częstości drgań własnych konstrukcji.

 Przykładowe projekty jakie wykonywaliśmy znajdziesz tutaj.

Konstrukcja

Rodzaje konstrukcji jakie projektujemy.

Obliczenia wytrzymałościowe

Rodzaje obliczeń i analiz jakie przeprowadzamy.

Obliczenia przepływów

Rodzaje obliczeń przepływowych jakie prowadzimy.

DOT3D Soft

Oprogramowanie inżynierskie jakie rozwijamy.